kompleksowe remonty świetlików

Oferujemy kompleksową wyminę świetlików dachowych niezależnie od wersji ( pasma świetlne, świetliki punktowe, świetliki szedowe, świetliki pionowe, wyłazy dachowe, klapy dymowe)

Stare świetliki są ciężkie w większości wykonane w konstrukcji stalowej szklonej szkłem zbrojonym, szkłem float lub panelami witrolitowymi. Są skorodowane, powodują ogromne straty cieplne i często dają niewiele światła. Z reguły są też są nieszczelne co powoduje zalewanie pomieszczeń oraz dachu i izolacji cieplnej na dachu.

Zamieniamy je na nowe lekkie i ciepłe z aluminium i poliwęglanu wielokomorowego lub  paneli wielokomorowych NRO B ROOF (t1).

Do wymiany są zgłaszane również świetliki z poliwęglanu wykonane niepoprawnie przez firmy które nie mają odpowiedniej wiedzy na ten wbrew pozorom trudny temat. Niestety nawet świetliki wykonywane w ostatnich kilku latach.

Zakres robót z reguły obejmuje:

  • Pomiar, doradztwo oraz uzgodnienia
  • Sporządzenie ekspertyzy przez inspektora nadzoru budowlanego z odpowiednią wiedzą z zakresu świetlików dachowy oraz konstrukcji budynków
  • Wykonanie obliczeń konstrukcyjnych oraz projektu budowlanego dla potrzeb wymiany świetlików
  • Demontaż istniejących świetlików
  • Adaptacja istniejących cokołów do montażu nowych świetlików lub wykonanie nowych cokołów/podstaw
  • Montaż docieplenia cokołów/podstaw
  • Montaż hydroizolacji cokołów/podstaw
  • Montaż konstrukcji aluminiowej świetlika
  • Montaż płyt poliwęglanowych
  • Roboty porządkowe

Wszyscy pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót. Nadzór nad wykonywanymi robotami prowadzi brygadzista mający odpowiednie uprawnienia oraz kierownik robót.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie do wykonywanych robót ubranie robocze, środki ochrony osobistej oraz sprzęt do pracy na wysokości. Ponadto pracownicy mają aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP.