Jako jedno z najistotniejszych wymagań w kwestii bezpieczeństwa pożarowego określa się rozprzestrzenianie ognia po zewnętrznych (ściany i dachy) oraz wewnętrznych (ściany, stropy, sufity) elementach budynku. W związku z urbanizacją i rozrastaniem miast, coraz częściej poruszane są kwestie bezpieczeństwa pożarowego dachów. Pasma świetlne czy świetliki dachowe muszą więc być zrobione z materiałów o odpowiedniej szczelności i izolacyjności cieplnej. Układ ma za zadanie zapewnienie nierozprzestrzeniania się ognia na zewnątrz budynku – to istotny element, zwłaszcza na czasy współczesne. W dzisiejszych czasach budynki są ustawione bardzo blisko siebie, przez co – przy nieodpowiednim zabezpieczeniu – ogień pojawiający się na dachu budynku może przejść na sąsiednie dachy. Nowoczesne dachy są miejscami, gdzie znajdują się przeróżne instalacje i urządzenia – elementy układu klimatyzacji budynku, wentylatory czy doświetlenia, a także elementy systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wszystkie muszą spełniać szczególne wymagania, które poznają Państwo w dalszej części artykułu.

Wymagania dotyczące elementów dachowych – pasm, świetlików i klap dymowych

Wymienione w tytule elementy objęte są europejskimi normami zharmonizowanymi. Występuje w nich między innymi wymaganie oceny odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego; wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków zostały również szczegółowo opracowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku. Wszystkie zasady obejmują również przedmioty, które mają swoje miejsce na dachu budynków. Przeprowadzane są szczegółowe badania na temat stopnia rozprzestrzeniania się ognia na dachu i znajdujących się na nim elementów. Norma obejmuje cztery typy badań, wśród których wymienia się:

 • badanie 1 – z płonącymi żagwiami;
 • badanie 2 – z płonącymi żagwiami i wiatrem;
 • badanie 3 – z płonącymi żagwiami, wiatrem i promieniowaniem cieplnym
 • badanie 4 – dwuetapowa metoda, łącząca w sobie badanie z płonącymi żagwiami, wiatrem i dodatkowym promieniowaniem cieplnym.

Polskie przepisy bezpieczeństwa wymagają wykonania badania według metody numer 1. Przewiduje ona – w zależności od deklarowanego kąta nachylenia dachu – dwa badawcze nachylenia połaci dachowej. Przy deklaracji nachylenia dachu do 20°, próbkę bada się przy nachyleniu 15°, zaś w przypadku nachylenia powyżej 20°, próbka badana jest pod nachyleniem 45°. Cztery próbki przechodzą później proces weryfikacji względem wielu czynników, takich jak między innymi zastosowanie pokrycia czy połączenia pomiędzy warstwami. Badanie może zostać zakończone wcześniej, jeśli:

 • w oczywisty sposób nie następuje pojawienie się ognia (płomienie, tlenienie, dym);
 • płomienie osiągnęły krawędź próbki;
 • nastąpiła penetracja ognia;
 • występuje zagrożenie bezpieczeństwa personelu lub możliwość uszkodzenia urządzeń.

Badanie polega zaś na szczegółowej obserwacji przesuwania się frontu płomienia, zaś w przypadku dachu płaskiego mierzy się promień rozprzestrzeniania się ognia. Dodatkowo zwraca się szczególną uwagę na czas, w którym płomień ustalony przesunie się w górę lub w dół (o około 100, 300, 500 lub 700 mm) czy pojawią się symptomy palącego się materiału.

Dachy, w których montuje się świetliki dachowe – na co zwraca się szczególną uwagę?

Aby wykazać, że świetlik w żaden sposób nie rozprzestrzenia ognia, poddaje się go badaniu razem z układem dachowym, w jakim ma być on montowany. Norma (PN-ENV 1187) precyzuje, w jaki sposób należy przeprowadzić dane badanie. Dach jest badany pod kątem 15°, bowiem na dachach o nachyleniu powyżej 20° rzadko spotyka się wmontowane pasma świetlne. Chcąc objąć klasyfikacją dachy o dowolnym nachyleniu, należy poddać badaniu układ dachowy również pod kątem 45°. Źródło ognia, jakim jest w tym przypadku koszyk wypełniony wełną drzewną o masie 600 g) jest umieszczany w czterech położeniach:

 • pierwsze położenie – dolna kopuła świetlika/pasma dachowego/klapy dymowej
 • drugie położenie – górna krawędź kopuły świetlika/pasma dachowego/klapy dymowej
 • trzecie położenie – środek kopuły świetlika/pasma dachowego/klapy dymowej
 • czwarte położenie – połączenie podstawy świetlika/pasma dachowego/klapy dymowej z układem dachowym.

Kryteriami badania jest zasięg rozprzestrzeniania się ognia po kopule, podstawie świetlika/pasma świetlnego/klapy dymowe oraz penetracja ognia.

Charakterystyka materiału wykorzystywanego do produkcji świetlików dachowych

Zastosowanie jako wypełnienia świetlika/pasma świetlnego/klapy dymowej tylko i wyłączne komorowej płyty poliwęglanowej nie zapewnia pozytywnego wyniku badania. Istnieje jednak sporo rozwiązań, które go zapewniają, jednocześnie zachowując właściwości funkcjonalne, takie jak odpowiedni poziom przenikania światła. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest płyta z żywicy poliestrowej zawierająca środki wzmocnione włóknem szklanym i środek niepalący. Umieszczana jest bezpośrednio pod płytą poliwęglanową. W przeciwnym wypadku penetracja ognia nie nastąpi, jednak może dojść do rozprzestrzeniania się go po kopule. Producenci czy dostawcy płyt poliwęglanowych wykonują badania swoich płyt w układzie z płytą poliestrową lun innego rozwiązania i oferują kopuły już przebadane. Nie zwalnia to jednak z badania całego elementu, jakim jest na przykład pasmo świetlne zamontowane w układzie dachowym.

OWD TECH – specjaliści do spraw świetlików dachowych. Powierz nam swój dach!

Jesteśmy doświadczoną firmą zbudowaną przez fachowców do spraw elementów dachowych, takich jak wyłazy czy świetliki dachowe. Produkowane przez nas przedmioty są zgodne z normami europejskimi, a także przebadane pod kątem odporności na ogień, szczelności i jakości szyby, przez którą do domu wpada światło. Stale brniemy do przodu, ceniąc sobie rozwój i dokształcanie się. W naszej ofercie znajdą Państwo wiele form oświetlenia – do domu lub hal magazynowych. Chętnie służymy pomocą i radą, bowiem stawiamy sobie za cel zadowolenie każdego klienta. Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych ofertą.

Na zakończenie

W artykule podkreślono znaczenie bezpieczeństwa pożarowego w kontekście rozprzestrzeniania się ognia na elementach budynku, ze szczególnym naciskiem na dachy. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków w rozwijających się miastach, konieczne jest, aby dachy były wykonane z materiałów o odpowiednich właściwościach. Wśród nich wymienia się pasma świetlne i świetliki dachowe, które muszą być szczelne i izolacyjne. W artykule opisano europejskie normy dotyczące badania elementów dachowych pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, w tym szczegółowe testy na rozprzestrzenianie się ognia. Ponadto opisano materiały używane do produkcji świetlików dachowych oraz przedstawiono firmę OWD TECH, która specjalizuje się w produkcji elementów dachowych zgodnie z normami europejskimi.